Kurucumuz Arif Molu

Vizyonu Geniş Bir İnsan, Arif Molu!
Arif Molu
Karsu’nun Kurucu Önderi

ARİF MOLU

Şirketimizin kurucu önderi olan Arif MOLU, 1901 yılında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Kayseri’de doğmuş, Rüştiye ve İdadi eğitimlerinden sonra 1919 yılında ticarete başlamıştır. 1923 yılına kadar Kayseri’de zücaciye ve gazyağı, sonra da Mersin’de demir ve sac ticareti ile meşgul olmuştur. 1926-27 yılında ortaklarıyla beraber Ankara-Kayseri demiryolu hattının son otuz kilometresinin taşeronluğunu, 1927-30 yılları arasında da Kayseri-Sivas demiryolu hattının bir bölümünün müteahhitliğini üstlenmiştir. Daha sonra Niğde-Ulukışla, Afyon-Sandıklı, Diyarbakır-Cizre demiryolu hatlarının müteahhitliğini yapmış ve bu arada Niğde Gebere barajını inşa etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra teknik tarıma yönelmiş, Kayseri’de, bir kısmı dedesinden kalan arazi üzerinde, Molu Çiftliği olarak bilinen, dönemin en büyük ve en modern çiftliğini kurmuş, burada bağcılık, meyvecilik ve Kayseri’de ilk defa şeker pancarı üretimine başlamıştır.

1950’lerin başında Nuh Naci Yazgan tarafından bağış olarak yaptırılan Kayseri Verem Hastanesi’nin müteahhitliğini üstlenmiş, 1954 yılında Kayseri’de ilk defa çok ortaklı bir halk şirketi oluşturulmasına ve bu şirket eliyle Kayseri Şeker Fabrikası’nın kurulmasına öncülük etmiştir. 1955-57 yılları arasında bazı işadamlarıyla birlikte bir anonim şirket oluşturmak suretiyle Orta Anadolu Mensucat Fabrikasını kurmuş ve böylece sanayiciliğe yönelmiştir.

Arif Molu 1970’li yılların başından itibaren yine çok ortaklı bir şirket marifetiyle KARSU Tekstil Fabrikasını kurmaya teşebbüs etmiş, bu fabrikanın temelinin atıldığı 1973 yılının sonbaharında müessif bir kaza geçirmiş, Ankara’da yaklaşık üç ay süren bir tedaviden sonra, maalesef binaların yükseldiğini ve fabrikanın açılışını göremeden, 23 Aralık 1973 tarihinde, 72 yaşında vefat etmiştir.

Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin en heyecanlı, kendini ülke kalkınmasına adayan en idealist, en müteşebbis, en atılımcı, en ileri görüşlü işadamlarından biri olan ve Arif Ağa unvanıyla tanınan Arif Molu birçok hayır işlerine de öncülük etmiştir. 1940’lı yılların sonunda Kayseri’de ilk İmam-Hatip Lisesi’nin açılması, 1960’lı yılların başında Ulu Cami’nin restorasyonu, 1964 yılında Kayseri İslâm Enstitüsü’nün kurulması onun gayretleriyle gerçekleşmiş ve 1982 yılında bu Enstitü Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi haline dönüşmüştür.

Eğitime büyük önem veren Arif Molu, dört oğlunun Almanya’da yüksek eğitim görmesini sağlamış, maddi imkânı olmayan birçok gence de lise ve üniversite eğitimi alması için destek vermiştir.

Molu Kardeşler

Sait Molu

Sait Molu

Arif Ağanın en büyük oğlu Sait Molu, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Almanya’da hukuk doktorası yapmış, Türkiye’ye dönünce Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nın Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Daha sonra Ankara’da, Maden Yardım Komisyonu’nda hukuk müşavirliği yapmış, 1970’li yılların başında babasıyla birlikte KARSU Tekstil’in kuruluşuna girişmiş, onun vefatı üzerine Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiş ve 2014 yılı Temmuz ayındaki vefatına kadar bu görevi yürütmüştür.

Faruk Molu

Faruk Molu

İkinci oğlu Faruk Molu İstanbul Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin ardından Almanya’da ekonomi tahsil etmiş, 1960’ların başında Türkiye’ye döndükten sonra uzun süre Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Devlet Sanayi Bankası Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, son görev yeri olan TÜBİTAK’tan 1982 yılında emekli olup Kayseri’ye gelmiş ve yaklaşık yirmi yıl süreyle KARSU Tekstil Genel Müdürlüğü, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve üyeliği görevini yürütmüştür. Bu arada Kayseri Serbest Bölgesi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş, Yamula Barajı’nın kuruluşuna öncülük etmiş, Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği’ni kurmuş ve uzun yıllar başkanlığını yapmıştır.

Metin Molu

Metin Molu

Arif Ağanın üçüncü oğlu olan Metin Molu Almanya’da Tekstil mühendisliği eğitimi almış, döndükten sonra uzun süre babasıyla beraber çalışmış, daha sonra iki ayrı firma kurarak tekstil ve plastik sektöründe faaliyet göstermiş ve aynı zamanda KARSU Tekstil Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2014 yılında ağabeyi Sait Molu’nun vefatı üzerine KARSU Tekstil Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir ve halen bu görevi yürütmektedir.

Mustafa Molu

Mustafa Molu

MOLU kardeşlerin en küçüğü olan Mustafa Molu da Almanya’da tekstil mühendisliği eğitimi almış, bilahare uzun süre Sümerbank tesislerinde çalışmış, 1980’lerden itibaren KARSU Tekstil’de görev almış ve Eylül 2013 tarihindeki vefatına kadar Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiştir.

Babalarından devraldıkları hayırseverlik geleneğini devam ettiren MOLU kardeşler, Kayseri’de Arif Molu Endüstri Meslek Lisesi’ni, daha sonra bunun ek binasını, anneleri adına Mürüvvet Molu Camisini, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Sait Molu Acil Servisini ve Marianna Molu Amfisini yaptırmışlardır.