Hakkımızda

Kaliteli, Zengin Ürün Yelpazesi ve Yenilikçi Vizyonu ile, Tekstil'de Öncü İsim

Karsu Tekstil

1973 yılının Mart ayında Arif Molu’nun girişimiyle Kayseri’de 25 ortaklı, 500 bin lira sermayeli KARSU Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurulmuştur. Hemen sonra, halka ve yurtdışında çalışan işçilere hisse verilmek suretiyle şirket sermayesinin artırılması yoluna gidilmiş ve böylece KARSU çok ortaklı bir anonim şirket haline dönüşmüştür. Aynı yılın sonbaharında fabrikanın temeli atılmış, makinelerin siparişi yapılmış ve yaklaşık üç yıl sonra, 1976 yılında iplik üretimine başlanmıştır.

1980’lerin ortalarından itibaren izlenen liberal ve dışa açık ekonomi politikaları, böylece oluşan ekonomik istikrar ve atılım döneminde KARSU ihracata ağırlık vererek hızlı bir yükselişe geçmiş, peş peşe yapılan tevsi yatırımları ve teknolojik yenilenmeler sayesinde Türkiye’nin en büyük tekstil kuruluşlarından biri haline gelmiş ve aranan bir marka değeri kazanmıştır. Bu gelişmeler üzerine 1994 yılında halka açılmış ve hisseleri borsada işlem görmeye başlamıştır.

Yüksek kaliteli ve özellikli mal üretimine, ürün çeşitlendirmesine, bu amaçla Ar-Ge faaliyetlerine ve teknolojideki yeniliklerin benimsenmesine büyük önem veren KARSU, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda adını duyurmayı ve sektöründeki prestijli marka konumunu sürdürmeyi daima başarmıştır.

Vizyonumuz

KARSU’nun hedefi, Türkiye’nin sanayileşme ve kalkınmasına katkıda bulunan, ortaklarının ve paydaşlarının hak ve hukukunu ön planda tutan; sosyal sorumluluk taşıyan; kurum kültürü ve ekip ruhunun oluşmasına, yüksek iş ahlâkına, Ar-Ge çalışmalarına ve teknolojik yeniliklerin benimsenmesine önem veren; çevreye duyarlı ve en son teknolojiye dayalı üretim yapan, uluslararası düzeyde güvenilirliği ve saygınlığı olan ve bu düzeyde rekabet edebilen, kalıcı bir dünya markası olmaktır.

Misyonumuz

Bu hedefe ulaşmak için KARSU, ülke kalkınmasına yönelik plan ve programları yakından izlemeyi; ortakların, çalışanların ve diğer paydaşların menfaatlerini gözetmeyi, yaratılan katma değerin âdil paylaşımını, açık, güvenilir ve hesap verebilir olmayı, kanunlara, kurallara ve iş ahlakı değerlerine titizlikle riayet etmeyi; kurum kültürü, ekip ruhu ve şevkli bir çalışma ortamı oluşturmak için sorunlar ve çözümlere yönelik paylaşımlı ve tartışmalı toplantılar ve seminerler yapmayı, toplu yemekler ve geziler düzenlemeyi; hem Ar-Ge faaliyetlerini artırmak, hem teknoloji firmalarıyla sürekli temas halinde olmak ve hem de önemli tekstil fuarlarına katılmak suretiyle dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemeyi, tedarikçi ve müşteri paydaşlarla sürekli bilgi alışverişinde bulunmayı başlıca hareket tarzı olarak benimsemiştir.