Organik Pamuk

Organik pamuk tarımı ile ilgili çalışmalar 70’li yıllardan itibaren dünyada gelişmeye başlayan çevre bilincinin bir sonucu olarak ilgi görmeye başlamıştır. Çevre kirliliği kavramını oluşturan önemli etkenlerden birisi olan tarımsal kirlilik, günümüzde doğal yaşam dengesi düşünülmeksizin uygulanan modern tarım yöntemlerinde kullanılan sentetik maddelerin toprağa verilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Organik Pamuk, konvansiyonel pamuğa göre tamamen doğal yöntemlerle üretilmekte ve doğanın korunmasını destek vererek, sürdürülebilir tarıma olanak sağlamaktadır. Karsu Tekstil, %100 organik pamuk ve organik pamuklu iplikler üreterek doğal ortamın korunmasına destek sağlamaktadır.

Tarım alanlarında kullanılan çeşitli kimyasal maddeler, esas kullanım amaçlarının yanı sıra toprak, bitkiler, hayvanlar ve dolaylı olarak da insan yaşamı üzerinde önemli tehdit unsuru oluşturmaktadır. Çevreci hareketler sonucu bu zararlar hiçbir yanılgıya meydan vermeyecek şekilde tespit edilmiş ve tarımsal kirliliğe yol açan etkenlerin ortadan kaldırıldığı, tamamen doğal yöntemlerin kullanıldığı bir tarım yöntemi tanımlanarak bu yöntemin uygulanması konusunda çalışmalara başlanmıştır. Kimyasal yardımcı maddelerin henüz bulunmadığı dönemlerde binlerce yıl boyunca başarı ile uygulanmış olan bu yöntem “organik tarım” olarak isimlendirilmektedir.