Entegre Sistem Politikalarımız

Kalite Politikamız

Kaliteli ve zengin ürün yelpazesini,
Araştırmacı yapısıyla,
Rekabet gücüyle,
Sorumluluk bilinciyle,
Uluslar arası düzeye taşımaktır.

Karsu Tekstil, Tekstil sektöründeki doğal ve rejenere elyaf işleme alanındaki liderliğini sürdürmek amacıyla, paydaşları ile birlikte çalışarak, entegre yönetim sistemini kuruluşun amaç ve bağlamına uygun stratejik yönünü destekleyerek ve sürekli iyileştirerek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve bu şartların devamlılığını sağlamayı taahhüt eder, ürün yelpazesini genişletecek araştırma çalışmalarıyla yeniliklere ve ilklere imza atmayı sürdürmeyi Kalite politikası olarak benimsenmiştir.

İş Sağlığı, İş Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikamız

Tehlikeleri daima önceden belirlemek, iş yerimizde çalışan en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliğini sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği, çevre korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak ve riskleri azaltmaktır.

KARSU, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi, çevre amaçlarına ulaşmak için, çevresel performansı artırarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Enerji yönetim sisteminin (EnYS) sürdürülmesinde gerekli bilgi ve kaynakların temin edilmesi, enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliğin sürdürülmesi, ilgili yasal şartlar ve diğer şartlara uyulması, EnYS sisteminin sürekli iyileştirilmesinin, hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakların temin edilmesinin, ürün, tasarım ve hizmet temininde EnYS nin gözetilmesi ve performansın sürekli iyileştirilmesinin  desteklendirilmesini  sağlamaktır.

Başlıca Hedefler

-Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş sağlığı & güvenliği ve Çevre konularında sürekli eğitmek.

-İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek,

-Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak ve sürdürülebilir kaynak kullanımını artırmak,

-Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini, kirliliğin önlenmesini sağlamak, iklim değişikliğini azaltmaya katkı ve uyum sağlamayı, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına  katkıda bulunmak.

 

Tüm KARSU A.Ş. çalışanları sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasından sorumludur. Görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle, yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.

İnsan Kaynakları ve Personel Politikamız

KARSU, kuruluşundan beri, personelinin dürüst ve güvenilir, iş yerini ikinci bir ailesi gibi benimseyen, iş yeri tarafından korunacağından emin olan ve iş yerini kendi ailesi gibi koruyan, öğrenmeye açık, bilgili ve tecrübeli elemanlardan oluşmasına daima önem ve öncelik vermiştir.

Bunun için, işyerinde eğitime, motivasyonun artırılmasına, âdil bir ücret sisteminin oluşturulmasına, külfetlerin ve nimetlerin âdil paylaşımına, etik değerlere bağlılığa, yeteneğe ve performansa önem ve öncelik veren âdil bir kariyer politikası izlenmesine titizlikle riayet eder.